Velkommen til utviklingssamtaler mandag 11.3

Alle på Nydalen gleder seg til elevene kommer!

Kontakt- og faglærere vil være tilgjengelige for korte samtaler med foresatte fra 16.30-19.00 mandag 11.3 Da kan du treffe lærere som underviser på:

  • Helse og oppvekstfag
  • Avdeling for hørselshemmede
  • Service og samferdsel
  • Studiespesialiserende Vg1 og Vg2
  • Avdeling for Tilrettelagt, store grupper

Kvelden er organisert i "speeddating" med faglærere i skolens fellesområde (1. og 2.etg). Lærerne sitter i alfabetisk rekkefølge etter fornavn. Når du kommer til skolen er det mulig å få informasjon om navn på faglærer hvis du ikke har det, samt se en oversikt over hvem som sitter hvor. Henvend deg i infoskanken ved hovedinngangen for hjelp med å finne lærer eller rådgivere.
Vi gjør oppmerksomme på at denne organiseringen baserer seg på korte samtaler inntil 5 minutter med lærer. Har du/dere behov for en lengre samtale med kontakt- eller faglærer burde dette avtales utenom den avsatte kvelden. Dette vil også være aktuelt hvis det er behov for å ta opp mer sensitive saker. Kontaktinfo for alle lærerne ved skolen finner du her. Til samtalene kan du forvente å ta opp elevens faglige utvikling, hvordan eleven kan utvikle eller beholde sitt faglige nivå, samt elevens trivsel i klassen/fagtimene.

Det er dessverre ingen parkeringsmuligheter på skolens område.

Har du spørsmål om fraværsgrensen, har skolen en egen informasjonsside for dette. Det vil også være mulig å stille spørsmål om fraværsgrensen i infoskranken og hos kontaktlærerne.

Fikk du ikke innkalling til utviklingssamtaler på SMS eller gjennom skolemelding-appen? Ta kontakt med infoskranken når dere besøker oss.

Hjertelig velkommen til Nydalen! 
Hilsen ledelsen ved Nydalen vgs.