Velkommen til nytt skoleår – informasjon til elever og foresatte

Hele personalet 2020-2021

Vi gleder oss til å åpne dørene igjen og ta imot de som gjør Nydalen til Nydalen – nemlig elevene våre. Dessverre så ser vi at smittesituasjonen vil sette et preg på oppstarten, slik det gjorde med avslutningen av forrige skoleår. Vi vil gjøre alt vi kan for at elevene våre får en god start på skoleåret både faglig og sosialt, samtidig som vi sikrer at smittevernsrutiner følges.

På Nydalen er vi stolte av et unikt elevmiljøet hvor elevene får utfolde seg også utenfor klasserommet. Elevene arrangerer årlig en fotballturnering som engasjerer hundrevis av skolens elever. Vi har sjakkturneringer og revy. Strikkeklubb og gitarklubb. I år er det ikke sikkert at vi kan gjennomføre de sosiale tilstelningene slik vi liker best. Elevene skal uansett få sosial tilhørighet og de skal få utfolde seg på flere arenaer.

Elevene våre skal fremdeles nå så langt de kan, både i og utenfor klasserommet.

Første skoledag
Skolen starter mandag 17.8, og vi gleder oss til å møte alle nye og kjente elever! I oversikten nedenfor kan du lese når de forskjellige studieprogrammene starter den første dagen. Alle møter i amfiet den første dagen før de følger kontaktlærer til klasserommet.

Helse- og oppvekstfag: I Amfiet klokken 10.00
Avdeling for Hørselshemmede: I Amfiet klokken 10.30
Avdeling for service: I Amfiet klokken 09.30
Studiespesialiserende Vg1: I Amfiet klokken 11.00
Studiespesialiserende Vg2: I Amfiet klokken 09.00
Studiespesialiserende Vg3: I Amfiet klokken 08.30
Avdeling for Tilrettelagt: I Amfiet klokken 10.30

Gult nivå og smittebegrensning
Vi er per dags dato på gult nivå. Det betyr at undervisning kan foregå som normalt i klasserommene, men at vi så langt det er mulig legger til rette for at elevene ikke går mellom gruppene. Elevene må vaske hender eller bruke antibac når de kommer til skolen og går inn i klasserommet. Det er satt ut håndsprit i alle fellesområder og klasserom. Når elevene ikke er i klasserommet skal regelen om en meter avstand følges. Alle pulter må vaskes mellom hver time.  Dersom situasjonen vil endre seg fra gult til grønt eller rødt, vil ny informasjon komme.

Alle elever må vaske hendene når de kommer til skolen og går inn og ut av et klasserom.

Vi ber om at elever ikke deler mat, drikke, bøker og annet skoleutstyr. Alle må derfor ha med alt de trenger til eget bruk.

Sykdom og fraværsføring
Ved symptomer på sykdom skal eleven holde seg hjemme. Foresatte eller elever over 18 år melder ifra til sin kontaktlærer så tidlig som mulig. Dersom eleven er frisk nok til å delta på undervisning, kan eleven gjøre dette gjennom teams eller etter avtale med faglærer.

Udir har vedtatt fraværsregler og fraværsgrense skal gjelde fra skolestart.Vi vil derfor føre fravær på elever som ikke møter på skolen og eller deltar på det alternative digitale undervisningstilbudet.

Foreldremøter
Foreløpig er det planlagt foreldremøter for Vg1 i slutten av august. Vi er usikre på om dette vil kunne gjennomføres i den formen som er planlagt. Vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Bytte skole, klasse eller fag
Dersom noen ønsker seg til Nydalen, men ikke har kommet inn, kan vi dessverre ikke hjelpe med dette. Ta kontakt med rådgiver ved skolen hvor du har fått plass.
Ved klassebytte må avdelingsleder kontaktes. Alle klassene våre er fulle og dersom en elev ønsker å bytte klasse, betyr dette at en annen elev også må bytte klasse. Det må altså tungtveiende grunner til for å innvilge klassebytte.
Ved fagbytte skal skjema i resepsjonen fylles ut. Fagbytter må skje før 1. september og innvilges kun dersom det er ledig plass i gruppene. Dersom elever ønsker å bytte mellom parallelle faggrupper (fra Fysikk 1 til Fysikk 1 i samme blokk), er dette dessverre ikke mulig.

 

Vi gleder oss til et godt og lærerikt skoleår!