Velkommen til åpen dag på avdeling for tilrettelagt opplæring

Vær den du er banner

Vi ønsker velkommen til åpen dag på avdeling for tilrettelagt opplæring

Kl. 0900-1030: Informasjon om opplæringen i studiespesialiserende fag med arbeidslivstrening i små grupper, ca 5 elever pr gruppe. Omvisning på avdelingen. Målgruppen er elever som har rett til spesialundervisning i alle fag og kan ha et varig tilrettelagt arbeid (VTA) etter videregående skole.

Kl. 1030-1200: Informasjon om service og samferdsel i tilrettelagte grupper,10 elever pr gruppe. Omvisning på skolen. Elevene får opplæring i mål fra læreplan for Service og Samferdsel Vg1. Elevene har praksis en dag i uken.

Påmelding på mail innen 30.11. til: inga.holten@ude.oslo.kommune.no