Utviklingssamtaler høst 2020

Filmbanner

Avdeling for Studiespesialiserende Vg1 
Tid: 2. november

Vi inviterer til foreldresamtaler med kontaktlærer 2.november på ettermiddagen. Samtalene vil foregå på teams med kontaktlærer, foresatte og elev. Tidspunkter og noe mer informasjon sendes ut på skolemelding av kontaktlærere.

 Temaet for samtalene vil i hovedsak være: Trivsel på skolen, studieteknikk og elevens opplevelse av hvordan det går i ulike fag.

I løpet av november vil det bli sendt ut en film med informasjon om fagvalg som alle foresatte kan se på. Vi håper denne videoen kan være til hjelp slik at dere kan støtte elevene deres når de skal velge programfag for vg2 på nyåret.

Avdeling for Studiespesialiserende Vg2
Tid: 2. november
Foresatte til elever på ST Vg2 får tilbud om en samtale med kontaktlærer på Teams eller telefon på ettermiddag/kveld 02.11.20. Eleven kan gjerne være med på samtalen. Foresatte vil i løpet av uke 43 få en skolemelding fra kontaktlærer. De som ønsker en samtale, gir beskjed om dette ved å svare på skolemeldingen. Foresatte vil så bli kontaktet av kontaktlærer for å avtale når og hvordan samtalen vil foregå.

Avdeling for Tegnspråk
Tid: Mandag 02. november mellom kl 16-19
Kontaktlærere er tilgjengelig på Teams etter avtale.. Det vil først og fremst gjennomføres via Teams. Informasjon er utsendt til foresatte gjennom Skolemeldingsappen

Avdeling for Helse og oppvekstfag
Tid: Uke 45
Det gjennomføres utviklingssamtaler med kontaktlærer for foresatte (og elev) på HO i uke 45. Foresatte får e-post fra kontaktlærere om aktuelle dager, tidspunkt og gjennomføring.

Avdeling for Service
Tid: tirsdag 3/11 og onsdag 4/11
I uke 45 er det utviklingssamtaler med kontaktlærer og foresatte på avdeling for service. Samtalene vil foregå i 15 minutters bolker per foresatt på skolen fysisk eller på teams på ettermiddag og kveld.

Datoer for samtalene vil være tirsdag 3/11 og onsdag 4/11

Kontaktlærer vil invitere dere til et gitt klokkeslett. Kontaktlærer kan også ha samtalen på telefon i et gitt tidspunkt. Dersom du ikke kan delta er det font om du gir kontaktlærer beskjed.