Undervisning på rødt nivå

Ringer

 

Avdeling for Service

UKE

Vg1

Vg2

Vg3

16

Digital undervisning

På skolen tirsdag for heldagsprøve i Engelsk

På skolen torsdag

På skolen mandag onsdag og fredag

Digital undervisning tirsdag og torsdag

Digital undervisning / på skolen

17

På skolen

Digital undervisning

På skolen fredag

Digital undervisning / på skolen

18

Digital undervisning

På skolen tirsdag 5.-8. time

På skolen torsdag

På skolen

Digital undervisning / på skolen

19

På skolen

Digital undervisning

På skolen fredag

Digital undervisning / på skolen

 

Helse og oppvekstfag

UKE

1HOE, 2 HAA, 1 HOA, 1 HOD, 2 BUA, 2 HSA

3HS,  1HOC, 1HOB, 3HA, 2HAB, 2BUB, 2HSB

Kommentar

16

Hjemme

På skolen

NB! Tirsdag 20/4 Heldagsprøve engelsk Vg1 på skolen 0900-1500.

Vg2 og Vg3 er hjemme.

Vg1 er på skolen hver torsdag.

Vg2 er på teams/praksis hver torsdag.

Se egen plan for hver dag

17

På skolen

Hjemme

18

Hjemme

På skolen

19

På skolen

Hjemme

                                                              

 

­UKE

Vg1 A-B-C

Vg1 D-E-F

Vg2

Vg3

16

På skolen.

Osloprøve engelsk på skolen tirsdag 20.4

Hjemme.

Osloprøve engelsk på skolen tirsdag 20.4

Hjemme.

På skolen, men digital undervisning tirsdag 20.4.

Onsdag 21.4 har IT2 og psykologi Osloprøver.

17

Hjemme.

På skolen.

På skolen.

Hjemme.

18

På skolen.

Hjemme.

På onsdag er det fagdag for naturfag. Dette er et bytte med neste uke, slik at alle kan ha matematikk heldags samtidig.

Hjemme, men

elever som forserer matematikk Vg3 møter på skolen tirsdag 4.5.

Alle med fremmedspråk har heldagsprøve onsdag 5.5. på skolen.

På skolen.

Matematikk heldags tirsdag 4.5, ingen undervisning andre fag.

Digital undervisning onsdag 5.5

19

Hjemme.

1T/1P på skolen onsdag 12.05

På skolen.

1T/1P onsdag 12.05

På skolen.

Digital undervisning onsdag 12.05

Hjemme.

 

Avdeling for tegnspråk

UKE

Forberedende grupper

Ordinære grupper

16

På skolen

På skolen

17

På skolen

På skolen

18

På skolen

På skolen

19

På skolen

På skolen

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder Tone-Britt Handberg (SMS 91646926).

 

Avdeling for tilrettelagt opplæring

UKE

Arbeidslivstrening

Salg og service tilrettelagt

16

Skole hver dag kl. 0915-1400

Annenhver dag på skole, se ukeplan fra kontaktlærer

Alle har YFF tirsdag

17

Skole hver dag kl. 0915-1400

Annenhver dag på skole, se ukeplan fra kontaktlærer

Alle har YFF tirsdag

18

Skole hver dag kl. 0915-1400

Annenhver dag på skole, se ukeplan fra kontaktlærer

Alle har YFF tirsdag

19

Skole hver dag kl. 0915-1400

Annenhver dag på skole, se ukeplan fra kontaktlærer

Alle har YFF tirsdag