Tilbud til barn og unge sommeren 2021

Solsikker

Helsesykepleier kan kontaktes på telefon og e-post, og snakke med barn og unge som ønsker det. Mange kommer på grunn av korona til å oppholde seg i Oslo over sommeren. For noen kan kanskje sommeren bli litt lang, uten de vanlige lavterskel helsetilbudene. Vi i bydel Nordre Aker ønsker derfor å komme med dette tilbudet.

Hvordan foregår det?
Du kan snakke med helsesykepleier:  

  • På telefon eller videokonsultasjon
  • På kontoret, går en tur, eller treffes på Trikkehallen.

Hva kan du snakke med oss om?
Det du har på hjertet. Det kan for eksempel være at du har opplevd noe vanskelig, at du opplever konflikter hjemme eller med venner, er redd eller bekymret, eller lurer på noe i fht seksuell helse.

Når kan du ringe?
Telefonen er bemannet av helsesykepleier fra mandag- fredag,
kl 9-15, hele sommeren.
Tlf: 97467435.
Psykolog er også tilgjengelig i deler av sommeren.

Helsestasjon for ungdom
Husk også at Helsestasjon for ungdom er åpen hver onsdag hele sommeren fra 15:30-18:30. Vi har ikke timebestilling. Vi gir veiledning i forhold til seksuell helse, samt psykisk helse og trivsel.

Skolehelsetjenesten

Helsesøster
Nina Aurora Malm
95 49 71 83
nina.aurora.malm@bna.oslo.kommune.no
Tilstede: mandag - torsdag 0830-1500

Helsesykepleier
Camilla Nilsen
90 69 47 82
camilla.nilsen@bna.oslo.kommune.no
Tilstede: Tirsdag og fredag 0830-1500

Skolepsykolog
Kristin Aaserudseter
90 80 64 13
kristin.aaserudseter@bna.oslo.kommune.no
Tilstede: Onsdag og torsdag, og mandager i partallsuker.