Kjære elever og foresatte på Nydalen vgs

Rektor Linn Siri Jensen

Fredag 6.11.2020 ble videregående skoler i Oslo flyttet fra gult til rødt nivå i forbindelse med smitttesituasjonen og Covid 19. Skolene er ikke stengt, og elevene skal være på skolen så mye som mulig. Skolen skal imidlertid sørge for at undervisningen foregår med minst en meters avstand mellom elevene og lærer. Dette betyr at vi i de fleste klasser og grupper må bruke to klasserom for å sikre avstand. Etter møter med de ulike gruppene på skolen ( Arbeidsmiljløutvalg, fagforeningene og skolens beredskapsgruppe) har vi valgt en ordning der elevene i utgangspunktet hver andre uke har fysisk skole og digital undervisning hjemme. For noen grupper klarer vi det oftere, og for to avdelinger klarer vi skole hver dag.

Det er en krevende tid for oss alle. For elevene, for lærerne, assistenter, tolker, adminstrasjon, renhold og ledelse. Vi er svært opptatt av å følge med på elevene både faglig og sosialt, som er vår viktigste oppgave på skolen. Foreløpig er perioden for rødt nivå satt til tre uker. Det skal vi klare sammen! Blir perioden forlenget skal vi klare det også sammen J!

 Vi ber om dere som elever og foresatte tar kontakt med oss på et så tidlig tidspunkt som mulig dersom det er noe dere lurer på, er bekymret over eller er glade for. Vi kan ikke gjøre noe med noe vi ikke vet om…..

Vi på Nydalen vgs gleder oss hver dag for alle vi ser på skolen, og tenker hver dag på om dere har det bra med digital skole. Vi skal følge med og følge opp. Stå på alle sammen, vi heier på dere.

 

Med vennlig hilsen

Linn-Siri Jensen

Rektor Nydalen vgs