Streik ved Nydalen vgs fra fredag 28. mai

Nydalen front 1

Av disse er 60 lærere og 4 ledere.
Mye av undervisningen ved skolen vil dermed utgå så lenge streiken varer.
Skolen opprettholder undervisning i de fagene som ikke blir rammet av streik.
Vi minner om at lærere og ledere som er tatt ut i streik heller ikke kan svare på mail eller meldinger på f.eks. teams.
Følg med på teams og skolemelding for mer informasjon om timer som utgår.
Oppsatte tider for massetesting opprettholdes.