Normal hverdag

Illustrasjon

Fra lørdag 25. september kl. 16 gikk vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler.

Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Nå er det normal hverdag som gjelder. Udir har lagt ut en oppsummering av hva som gjelder nå.

Massetestingen fortsetter ut uke 41 for alle trinn. Det betyr at vi oppfordrer elever til å teste seg i høstferien. Elevene våre vil få utlevert ny pakke med testutstyr torsdag og fredag denne uken.

Test av nærkontakter: Elever som er nærkontakter og ikke fullvaksinerte, og vil teste seg ut av karantene, må gå til teststasjon eller feberpoliklinikk for å få utlevert tester.

Skolen skal ikke dele ut tester. Nærkontaktene som dette gjelder vil få SMS fra smitteteamet.

Unntak fra fraværsreglene: Unntakene fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole oppheves fra 11. oktober.

Utdanningsetaten har bedt nasjonale myndigheter om å forlenge unntaket, siden de med milde symptomer fremdeles må holde seg hjemme.

Har du fortsatt spørsmål om  hva normal hverdag med økt beredskap betyr, ta kontakt med avdelingsleder der eleven går.