Smittesituasjonen ved Nydalen

Illustrasjon.

Det har vært et betydelig smittetrykk blant våre elever siden skolestart.

Dette er i ferd med å endre seg og vi mottar langt færre smittetilfeller nå ( 5 forrige uke).

Antall elever som er i karantene ved skolen pr. i dag er 10 elever. 

Informasjonen vår er basert på tall fra smitteteam vest og private tilbakemeldinger.

Alle elever har fått utlevert test-kit frem til og med uke 39. Torsdag og fredag i uke 39 får alle elevene ny forsyning med testpinner slik at de kan fortsette og teste seg også i høstferien og mandag første skoledag etter høstferien.

Vi vil fortsette med oppdatert informasjon om smitte på skolen ca . en gang pr. uke.