Smittesituasjonen ved skolen

Illustrasjon

10.01.22

Etter juleferien er det den første uken rapportert syv elever som er smittet. Det ser ikke ut som elevene har hatt noe med hverandre å gjøre. 

10.12.21

Det er en liten økning i elevsmitten, og denne uken er det syv elever som er rapportert smittet. Det ser ikke ut som elevene har hatt noe med hverandre å gjøre og vi har ikke fått informasjon om at det er mistanke om Omironviruset. 

05.12.21

Det ser fremdeles ut som det er lavt smittetrykk ved skolen. Det er denne uken tre elever som er rapportert smittet denne uken. 

29.11.21

Det ser fremdeles ut som det er lavt smittetrykk ved skolen. Det er denne uken også kun to elever som er rapportert smittet denne uken. 

21.11.21

Det er lavt smittetrykk ved skolen. Det er denne uken to elever som er rapportert smittet denne uken. 

16.11.21

Oslo kommune har idag informert om at det ikke vil bli startet massetesting av elever ved videregående skole nå.

På bakgrunn av tidligere erfaringer og dagens smittesituasjon har FHI anbefalt testing av elever i Oslo kun  på 5.- 10. trinn. Det oppleves at denne gruppen har det høyeste smittetrykket. Oslo kommune sier de vil følge situasjonen, og vurderingen kan endres ut fra smittesituasjonen og råd kommunen kan få senere.

12.11.21

Siden smittesituasjonen i Oslo har økt den siste tiden, vil vi hver fredag oppdatere informasjon om antall smittede på skolen.  Skolen har denne uken fått innrapport tre smittede elever.

Det er mulig at massetesting av elever gjeninnføres. Vi avventer mer informasjon fra Oslo kommune om dette. 

20.09.21

Det har vært et betydelig smittetrykk blant våre elever siden skolestart. Dette er i ferd med å endre seg, og vi mottar langt færre smittetilfeller nå ( 5 forrige uke).

Antall elever som er i karantene ved skolen pr. i dag er 10 elever. 

Informasjonen vår er basert på tall fra smitteteam vest og private tilbakemeldinger.

Alle elever har fått utlevert test-kit frem til og med uke 39. Torsdag og fredag i uke 39 får alle elevene ny forsyning med testpinner slik at de kan fortsette og teste seg også i høstferien og mandag første skoledag etter høstferien.

Vi vil fortsette med oppdatert informasjon om smitte på skolen ca . en gang pr. uke.

30.08.21

Pr. 30. august er det 21 smittede elever ved Nydalen vgs. Én ansatt er smittet.

26.08.21

Pr. i dag er vi informert fra smitteteam vest om fem (5) tilfeller av elever med smitte. De involverte er informert.

25.08.21

Fem elever som går Vg1 studiespesialisering og Salg, Service og reiseliv har testet positivt for covid 19 etter skolestart. Alle berørte er informert.

09.06.21

En elev som går Vg1 studiespesialiserende har testet positivt for covid 19. Klassen er satt i karantene. Alle berørte er informert.

23.05.21

En elev som går Vg1 studiespesialiserende har testet positivt for covid 19. 14 elever og 3 lærere er i karantene. Alle berørte er informert.

06.05.21

En elev som går Vg3 studiespesialiserende har i dag testet positivt for covid 19. 16 elever er i karantene frem til 10.05. Alle berørte er informert.

12.03.21

En elev ved HO Vg2har testet positivt. Med unntak av Hele klassen og tre lærere er satt i karantene. 

17.02.21

En elev ved Salg, service og reiseliv har testet positivt. Med unntak av tre elever, er hele klassen i karantene. Èn lærer er også satt i karantene. Karantenen varer til 25.februar.

09.02.21

En person knyttet til avdeling for tegnspråk har i dag testen positivt for Covid 19.  Tre ansatte og 19 elever er satt i karantene. 

15.01.21

En elev smittet på ST vg2. 15 elever er satt i karantene, ingen ansatte.
En elev på HO smittet, ingen i karantene da elevene har hatt hjemmeskolen den aktuelle perioden.

Minner alle om å overholde retningslinjene med å være hjemme om du er syk, hold avstand, vask/rens hender for hver gang du kommer til skolen, inn i klasserommet og ved spising.

07.01.21

En elev på avdeling for tilrettelagt opplæring har testet positivt for covid 19. Eleven har ikke vært på skolen etter juleferien, så ingen medelever eller lærere er satt i karantene.

08.12.20

En elev på avdeling for Tegnspråk har i dag testen positivt for Covid 19.  Fem elever og en lærer er satt i karantene frem til mandag 14.12.2020. Alle involverte er informert

27.11.20

To elever som går på Helse og oppvekst Vg2 har testet positivt for Covid 19. Elevene det gjelder har ikke vært på skolen den siste uke og klassen er derfor satt i karantene til mandag neste uke. Ingen lærere er i karantene. Alle involverte er informert.

20.11.20

En elev som går på Helse og oppvekst Vg1 har testet positivt for Covid 19. Tre elever er i karantene frem til torsdag 26.11. De det gjelder er informert.

18.11.20

I dag har en elev i Vg3 Studiespesialiserende testet positivt for Covid 19. De det gjelder er informert og satt i karantene frem til 23.11.

16.11.20

I dag har en elev vi Vg3 Studiespesialiserende testet positivt for Covid 19. 14 elever er satt i karantene frem til 23.11.
Alle involverte er kontaktet.

15.11.20

En elev som går på Helse og oppvekst Vg1 har testet positivt. Hele klassen og en lærer er satt i karantene frem til 21.11.
Alle involverte er kontaktet.

6.11.20

En elev på Vg2 Studiespesialiserende har fått bekreftet positiv Covid-19-test. Seks elever og lærer er satt i karantene
Alle involverte er kontaktet.

4.11.20

En elev i Avdeling for service Vg2 har fått bekreftet positiv Covid-19-test. Fire elever og en lærer er satt i karantene
Alle involverte er kontaktet.

3.11.20

I går kveld fikk vi melding om en elev med positiv covid 19-test. Eleven går på avdeling for tilrettelagt opplæring og etter samråd med smitteteam i Nordre Aker er ansatte og elever i elevens klasse og parallellklasser satt i karantene til og med søndag 8. november. Alle det gjelder er kontaktet.

29.10.20

I løpet av dagen i dag har vi mottatt informasjon om at tre elever ved skolen har fått påvist covid 19. Dette gjelder en elev på ST vg2, en på HO vg2 og en elev på ST vg3.

Elevene som er smittet har ingenting med hverandre å gjøre. Det er heller ingen sammenheng med de to smittetilfellene vi hadde forrige uke. Alle involverte er informert og bydelsoverlegen har iverksatt karantene av ulik lengde for de ulike gruppene. For alle elever med karantene vil hjemmeundervisning på Teams finne sted, og vanlig timeplan følges.
Lykke til med karantene og hjemmeundervisning, vi venter på at dere kommer tilbake til oss på skolen!

26.10.20

Per 26.10 er det to elever som er smittet ved skolen. 
Både skolens ledelse og smittevernteamet i Nordre Aker bydel har vært i kontakt med alle elever og lærere som regnes som nærkontakter. Vi har nå ca. 50 elever i karantene denne uken. Resten av elevene skal ha så normal skole som mulig.
Vi minner om at det ikke er skolen som tar beslutninger om hvem som skal i karantene. Dersom elever mistenker at de har vært i nærkontakt med noen som er smittet, eller føler seg utrygge, anbefaler vi at dere tar kontakt med smittevernteamet i deres bydel.

22.10.20

Kjære elever og foresatte
Det er tidligere i dag sendt ut informasjon om ett tilfelle med påvist Covid 19 hos oss på Nydalen vgs. Vi fikk nokså raskt informasjon fra bydelsoverlegen i Nordre Aker om å sende alle våre  STvg2 elever hjem med påbud om karantene og hjemmeundervisning. I løpet av dagen har vi arbeidet med detaljert smittesporing og avklart de ulike senarioene som dukket opp underveis med bydelsoverlegen.
Det viser seg at antall nærkontakter med den smittede er vesentlig færre enn først antatt. Etter at vi nå har vært i kontakt med alle elever som defineres som nærkontakter har bydelsoverlegen besluttet følgende:

  • Dersom du er kontaktet av Nydalen og smitteteamet skal du være informert om fortsatt karantene og hjemmeundervisning
  • Dersom du ikke er kontaktet Nydalen vgs eller smitteteamet, er du å regne som en elev som ikke har vært i nærkontakt og karantenen opphører med umiddelbar virkning. Du skal fortsatt ha hjemmeundervisning i morgen, men kan møte på skolen mandag 26.10 til undervisning som normalt.
     

Mvh Linn Siri Jensen, rektor

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Det er trygt for barn å gå på skolen
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

Vask hender før dere kommer på skolen.
God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
Hvordan vil skolehverdagen være?
Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss
Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.