Skolevalg 2021

VGS-elever

Vi vil takke elevene på Vg2 service for gjennomføringen av skolevalget, skoledebatten og valgtorget. 

 

Resultatet ved skolevalget på Nydalen finner man her:  https://skolevalg.nsd.no/skole/10863/2021