Skolen får nye adresser

Nydalen VGS på kvelden

Skolen får ny e-post og postadresse fra og med 11.9.2018. Vennligst benytt den nye adressen ved henvendelser til skolen.

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:
Oslo Kommune, Utdanningsetaten
Nydalen videregående skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene.