Prosedyre for smittesporing på Nydalen vgs.

Lærer ved tavle

Retningslinjene for smittesporing er: 

 • Rektor/ Avdelingsleder tar kontakt med skolens test veileder (Erik Svendsen). Han tar kontakt med den som er smittet og kartlegger aktuelle nærkontakter.
 • En nærkontakt defineres som mindre enn to meter mer enn 15 minutter.
 • Nærkontaktene får skolemelding om at de er registrert som nærkontakt. Det spores 48 timer tilbake i tid fra symptomstart og/eller testresultat foreligger.
  • Hvis tidspunktet for Skolemelding er i skoletiden får nærkontaktene melding om når vedkommende skal møte til hurtigtesting på skolen.
  • Hvis tidspunktet for Skolemelding er etter skoletid, får nærkontakten også skolemelding om når vedkommende skal møte til hurtigtest på skolen dagen etter.
 • Etter kl. 16.00 smittesporer avdelingsleder
 • Hvis nærkontakt ikke tester seg, må man være i ordinær smittekarantene i 10 dager
 • Nærkontaktene skal teste seg 1. dag, 3. dag og 5. dag for å kunne ha "testet seg ut av karantene".
 • Nærkontakten kan gå på skole/ i undervisning, men oppfordres til å holde avstand i andre situasjoner fram til negativt svar på første test. Munnbind anbefales.
 • Alle som tester positivt, skal umiddelbart inn i isolasjon.
 • Det er bare de som er definert som nærkontakt som skal hurtigteste seg.
 • Nærkontakter mottar Skolemelding, og får tilbud om å gjennomføre hurtigtest ved skolen så fort det lar seg gjøre.
  • Defineres du som nærkontakt etter skoletid, får du tilbud om hurtigtest ved skolestart neste dag
 • De som har testet positivt blir fulgt opp av lokalt smitteteam.
 • Fullvaksinerte nærkontakter er unntatt karantene og testregime.
 • Nærkontakter som har fått en dose vaksine for mellom 3-15 uker siden er unntatt karantene dersom de tar test mellom dag 3 og dag 7 etter siste kontakt.
 • Nærkontakter over 18 år som ikke er fullvaksinert eller beskyttet med en dose for mer enn tre uker siden, skal i vanlig smittekarantene der de kan teste seg ut med negativ test etter syv døgn.
 • Fullvaksinerte og delvaksinerte kan også smitte og bli smittet. Hvis fullvaksinerte eller delvaksinerte nærkontakter får symptomer, skal de holde seg i karantene inntil testsvar. Det er viktig å være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for test i en drøy uke etter smitteeksponering.
 • Uavhengig av oppgitt testregime skal alle med symptomer alltid gå i isolasjon og ta en test.
 • Smitteteam vest har avtale med Feberpol vest om at nærkontakter under 18 år kan ta hurtigtest der hvis ønskelig. Kun for nærkontakter under 18 år. Drop–in.