Organisering av undervisning frem til 15. januar

VGS-elever

Flere smittede enn noen gang gjør at tiltakene i landet vårt er strammet inn. Det betyr at skolen vil være på rødt nivå også etter nytt år – foreløpig frem til 15. januar.

Skolen vil ikke være stengt, og elevene skal være på skolen så mye som mulig. Imidlertid skal skolen sørge for at undervisningen foregår med minst en meters avstand mellom elevene og lærer. Dette gjør at det vil bli en rotasjon for de fleste elevene mellom digital og fysisk tilstedeværelse på skolen 2-3 dager i uken. Nærmere informasjon om denne praktiske organiseringen vil bli gitt direkte av avdelingslederne/ kontaktlærerne.

Elever på avdeling for tilrettelagt opplæring og avdeling for tegnspråk vil være fysisk på skolen hver dag. Egen informasjon vil bli gitt.

Nydalen vil også ha et eget tilbud for å ivareta elever med særlige behov i denne perioden.

Hvis det er behov for å hente pc eller bøker før jul eller i romjulen vil skolen være åpen med noe begrenset åpningstid – se egen nyhet om åpningstider.