Muntlig eksamen er avlyst

VGS-elever

Privatisteksamener, deriblant eksamen i morsmål skriflig og muntlig, vil bli gjennomført som planlagt.