Mediehuset Nydalen

Nydalen mediehus

Mediehuset Nydalen er et prosjekt tilknyttet Nydalen videregående skole, der både elever og lærere kan låne utstyr. Siden prosjektet fikk tilskudd til utstyr fra Eivind Astrups allmennyttige stiftelse har videoproduksjonen tatt seg opp på skolen.

Mediehuset har som mål å produsere lyd, tekst og bilde for å bygge faglig og sosial kompetanse. Flere ungdomsbedrifter har benyttet utstyret for å lage reklamefilmer, markedsføringselever har brukt utstyret for å løse ulike oppgaver i faget, biologielever har laget animasjoner, elever fra SESAM har hatt utplassering i Mediehuset og noen TL-elever har fått prøve seg både foran og bak kamera.

”Gjennom det siste halve året har elever fra alle studieretningene vært innom oss, og vi gleder oss til neste år” sier prosjektleder Cathrine Riis Lilleaas.

Sjekk ut Mediehuset Nydalen på Facebook og Youtube!

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med cathrine.lilleaas@osloskolen.no