Med ønske om en riktig god juleferie!

Jul i Osloskolen

Vi ønsker å takke alle elever og foresatte for et godt samarbeid i året som har gått. Vi ser frem til et nytt år med god undervisning, der vi ikke lenger trenger å telle antall meter i avstand, men heller feirer nærhet med sosiale elevarrangement hvor nye vennskapsbånd knyttes.

For på Nydalen skal alle få være den de er og de skal få nå så langt de kan.