Søk om stipend og lån før 15. november

Skolen har over 10.000  bøker

Mange elever har store utgifter når de skal kjøpe utstyret de trenger. Likevel går elever i videregående opplæring hvert år glipp av 40 millioner kroner i utstyrsstipend. Lånekassen ønsker at alle elever skal få det utstyrsstipendet som de har krav på.  

Alle elever med ungdomsrett har krav på utstyrsstipend, og de får stipendet uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener. Det er mulig å bare søke om utstyrsstipend, eleven må ikke samtidig søke om lån.  

Les mer på våre nettsider