Krafttak mot kreft

Krafttak mor kreft. C: Kreftforeningen

Nydalen videregående skole er også i år med på krafttak mot kreft. Årets innsamling går til behandling av senskader. Mange friskmeldte kreftpasienter må leve lenge med store bivirkninger og problemer, og noen kan bli påvirket for resten av livet. Senskader kan påvirke livskvaliteten og tar en stor plass i livet og hverdagen til de utsatte. Vi ville satt vedlig stor pris på om dere klikket dere inn på denne linken for å gi et lite bidrag.
Hver krone teller!

14. mars går mange av våre elever med bøsser med initiativ fra årets russekull. 

Hilsen elevkomitéen ved Nydalen vgs