Informasjon om søking til høyere studier til elever og foresatte ST Vg3

Fem videregåendeskoleelever

Karriereveiledning og søking til neste skoleår

Da skolene ble stengt 12.mars var vi ferdig med det meste av karriereveiledningen for Vg3. Gjennom skoleåret har vi hatt flere events hvor elever har kunne møte utdanningsinstitusjoner og få informasjon om ulike tilbud innen høyere utanning. Det har vært lokal messe om utenlandsstudier i samarbeid med SONOR i september og lokal utdanningsmesse i januar i samarbeid med Universitetsturnèen. Vg3-elevene våre har også hatt tilbud om utdanningsmesse i Spektrum og om Åpen dag på universiteter og høyskoler. I tillegg har alle Vg3-elevene hatt tilbud om karriereveiledning med rådgiver, individuelt eller i liten gruppe, noe de aller fleste har benyttet seg av.
Elevene våre har ulike planer for neste skoleår. Noen tenker å jobbe og reise, noen skal på folkehøyskole, mange skal i militæret og de aller fleste søker studier i Norge eller utlandet. Folkehøyskolene melder at de foreløpig planlegger vanlig drift til høsten og det samme opplyser Forsvaret om i forbindelse med førstegangstjenesten.
På sin hjemmeside sier Samordna opptak vedrørende avlysning av skriftlige eksamener i vgs: "Selv om skriftlige eksamener ikke gjennomføres for avgangselever våren 2020, medfører dette ingen endringer i opptaksregelverket. De vanlige reglene gjelder for poengberegningen, kvotesystemet og kvalifikasjonskrav til studier som har spesielle opptakskrav."
Siden foreldremøtet som skulle vært onsdag 15.04.20 er avlyst har vi lagt ved et mer omfattende dokument om søking til høyere utdanning via Samordna opptak. Dokumentet finner du på denne siden, eller ved å klikke her. 

Fristen for innsøking er rett over påske, 15.april. Av den grunn kan rådgiver kontaktes for spørsmål fra elevene også i påsken. Det blir jo hjemmepåske for oss alle i år!