Heldigital undervisning fra 17. desember

Eldre lærer hjelper ung gutt.

Det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17.desember i grunnskole, videregående, voksenopplæringen og fagskolen i Oslo. Barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn skal fortsatt få et tilbud på skolen.

 Det betyr at det ikke legges opp til juleavslutning på skolen 17. desember (bortsett for tilrettelagt og tegnspråk), men primært digitalt. Kontaktlæreren avtaler tidspunkt med klassen direkte.