Gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021-2022

Tre videregåendeskoleelever

Elever med symptomer behøver ikke å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet.

Unntaket betyr at:

  • Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere
  • Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foreldrebekreftelse for de under 18 år
  • Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis
  • Det gjelder også covid-19-relatert fravær som testing og karantene

 

Reglene som er gjeninnført fra 5. november er de samme som gjaldt frem til 11. oktober i år, og nesten hele forrige skoleår. Unntaksregelen har også tilbakevirkende kraft for elever som har hatt sykefravær fra 11. oktober til i dag. I denne mellomperioden godtas derfor både legeerklæringer for elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

Bakgrunnen for unntaket er at fraværsreglene har skapt unødvendig press på fastlegene, i en allerede krevende periode med både pandemi og influensa. 

Les pressemeldingen fra Regjeringen her.

Les mer om fraværsreglene her.