Fraværsreglene fra 11.oktober 2021

To jenter hjelper hverandre med lekser.

De grunnleggende smittevernreglene om at man skal holde seg hjemme når man er syk gjelder fortsatt, og elever i videregående skole må levere legeerklæring hvis fraværet ikke skal telle på fraværsgrensen. Fraværsgrensen er satt til 10 prosent.

Mer informasjon om fraværsgrensen finner du under "Reglement og skjema - Fraværsregler"