Hovedseksjon

Digitalt foreldremøte om russetid 8. februar

Fem videregåendeskoleelever

Foresatte i Osloskolen har mottatt invitasjon via skolemelding til et digitalt foreldremøte om russetid, som skal sendes direkte 8.februar kl. 18-19. Hvor: https://vimeo.com/event/2763540/67e77bd111 

I møtet vil man treffe aktører fra politi, Forbrukerrådet og skole som vil fortelle om hvordan vi sammen skal jobbe for å skape en tryggere og mer inkluderende avgangsmarkering. Elevrådsleder og russepresident ved Nydalen har gitt innspill til Utdanningsetaten og byrådet i deres arbeid til hvordan få til at alle elever opplever å være en del av fellesskapet og inkludert i russefeiringen på vgs. 

Opptak fra møtet vil være tilgjengelig i etterkant.