Finansministeren besøker Nydalen

Finansministeren besøker Nydalen

Elevene i programfagene politikk og menneskerettigheter og samfunnsøkonomi 2 fikk en unik mulighet til å diskutere utfordringer Norge stod ovenfor og komme med innspill til Sanner. Statsråden kom til Nydalen for å få våre elevers perspektiver på hvordan man kan få flere til å fullføre videregående, få flere i arbeid, møte klimautfordringene og økt digitalisering. Jan Tore Sanner satt pris på å treffe elevene og var imponert over både løsningsforslag og refleksjoner.

Perspektivmeldingen er et dokument fra regjeringen som forsøker å si noe om politikken som skal føres i 2030 og 2050.