Velkommen til ferdighetsvurdering 8. og 10. mai.

Ferdighetsvurdering 2018

Du har søkt skoleplass på Vg1studiespesialisering med toppidrett på Nydalen videregående skole for skoleåret 2019/20. Dette er et tilbud til elever med gode ferdigheter i idrett og som driver med idrett på høyt nivå. Alle søkere til dette tilbudet inviteres til ferdighetsvurdering og samtale på Nydalen videregående skole onsdag 8. mai eller fredag 10. mai. Hensikten med ferdighetsvurderingen og samtalen er å gi oss grunnlag for å rangere søkerne etter ferdighet. I tillegg vil søkerne få mer informasjon om tilbudet og vi vil kunne avklare om studiespesialisering med toppidrett er et passende tilbud for den enkelte søker.

Program for dagen.
Det blir samme program begge dager. Søkere som driver med volleyball og fotball inviteres onsdag. Søkere som driver med langrenn, orientering, alpin og håndball inviteres fredag.

 

Sted

Hva skjer?

Kl. 0830 - 0900

Skolen, amfiet

Oppmøte og registrering

Kl. 0900 - 0930

Skolen, auditoriet

Informasjon fra Utdanningsetaten og skolen

Kl. 0930 - 1030

Skolen, idrettshallen

Felles økt med generell basistrening

Kl. 1030 - 1100

 

 

Oppsummering og spørsmål fra økten / transport

Servering av smoothie og banan

Kl. 1100 - 1230

Skolen og nærmiljøet

Idrettsspesifikk ferdighetsvurdering

Volleyball i hallen

Alpin i styrketreningsrommet/ute

Langrenn/orientering i hallen/ute (løp)

Fotball ute (kunstgress)

Håndball i hallen

Kl. 1230 - 1300

Garderober i hallen + kantinen

Dusj og lunsj

Kl. 1300 - 1630

Skolen, ulike rom

Motivasjons-/holdningssamtaler i grupper


Hva trenger du å ha med deg?

  • Treningstøy til å gjennomføre generell basistrening i idrettshall
  • Bag/sekk med treningstøy og egnede sko til idrettsspesifikk økt
  • Håndkle, klesskift
  • Drikkeflaske
  • Liten matpakke (skolen spanderer lunsj)
  • Elevbevis/ID

Hvordan foregår vurderingen og hva legger vi vekt på?
I begge de praktiske øktene vil trenere i de ulike idrettene og faglærere i idrett og kroppsøving observere og vurdere søkerne. Vi vil legge vekt på søkernes evne til å vise fysiske, psykiske/kognitive, koordinative og sosiale ferdigheter. I de idrettsspesifikke øktene gjelder ulike kriterier avhengig av idrett. For de individuelle idrettene legger vi stor vekt på treningskvalitet i tillegg til ferdigheter i idrettsspesifikke basisøvelser. For ballspillene vurderer vi individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter gjennom øvelser og spillsituasjoner.

Etter de praktiske øktene gjennomfører skolens faglærere i idrett og kroppsøving samtaler med søkerne i grupper på 3-4. Vi vil snakke om mål og motivasjon og om hva det innebærer å være "toppidrettselev" på Nydalen videregående skole. I samtalene vil vi vurdere søkernes evne til refleksjon over temaene vi tar opp.

Søkerne vil få en samlet ferdighetsscore basert på prestasjoner i ferdighetsprøven, samtalen og vedlagte attester. Skolen gir søkere en "ferdighetskarakter" på karakterskalaen 1-6, der 6 er best. Utdanningsetaten ved inntakskontoret beregner endelig inntakspoengsum og inntaket foregår ved at 50 % av plassene fylles opp etter en kombinasjon av ferdighet og karakterer, mens 50 % av plassene fylles opp etter karakterpoengsum alene. Inntaksresultatet vil være klart ca. 9.  juli 2019 (førsteinntaket).

Før ferdighetsvurderingen ber vi deg sende oss følgende:

  • CV som inneholder navn, idrett, klubbtilhørighet, posisjon/rolle, viktige resultater/prestasjoner
  • Attest fra klubb, akademi, team, krets eller forbund
  • Kontaktinformasjon til trener for referanse

Dette sendes til Trine.Kalsaeg@ude.oslo.kommune.no innen fredag 26.04.19. Vi ber om at du skriver etternavnet ditt i emnefeltet.

Dersom du ikke sender inn dokumentasjon på ferdighet innen fristen, eller ikke møter til ferdighetsprøve, vil du ikke bli vurdert for inntak etter ferdighet og anbefales å trekke søknaden til studiespesialisering med toppidrett.

Velkommen til en spennende dag på Nydalen, vi gleder oss til å treffe deg. Har du spørsmål om ferdighetsvurderingen, ta kontakt med Trine.Kalsaeg@ude.oslo.kommune.no.