Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

Skrivebok og penn

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.  Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. 

Elevene på Nydalen blir invitert og få mulighet til å delta på undersøkelsen i desember.   

Foreldre og foresatte har mulighet til å lese mer om undersøkelsen her: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf