Avslutning for avgangselever

skolebygg

Dette er en viktig markering for elever, familie og lærere. Men grunnet smittesituasjonen har vi måtte endre litt på vårt faste arrangement.

På grunn av smittevernreglene må vi ta forbehold om endring for tidspunkt og program. Planleggingen av avslutningsseremonien tar utgangspunkt i at myndighetene åpner for arrangement inntil 200 deltagere. Hvis dette ikke blir tilfellet, kommer det en endring i organisering og tidspunkt.

Vg3 Studiespesialiserende
Dere inviteres til høytidelig avslutning onsdag 17. juni
3STA og 3STB klokken 1700
3STC og 3STE klokken 1815
3STF og 3STG klokken 1930.

Hver elev kan ha med seg inntil to gjester og alle som skal delta må melde seg på ved å gå inn på denne lenken.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVQ7G8cxc5lVJn1jZlHf7R2tUNTBUTU5ZMVk3UTMxRVU1SlI2RUs4VzBJMC4u

 På programmet står underholdning ved elever, tale ved elever og rektor, premiering av enkelte som har utmerket seg, og ikke minst utdeling av standpunktkarakterer. Vi håper dere kommer og markerer avslutningen på 13 års skolegang med oss.

Vg3 Helse og oppvekstfag
Avslutning for Vg3 i amfiet torsdag 18.06 kl 1500

Vg2 Salg service og sikkerhet
Avslutning i avdelingen torsdag 18.06 kl 1630

Avdeling for hørselshemmede
Avslutning torsdag 18. juni kl. 13.00 – ca. 14.30 i idrettshallen.

Hver avgangselev kan ha med seg inntil to gjester, og alle gjester som skal delta må meldes på i
forkant til avdelingsleder, claudia.waage@ude.oslo.kommune.no.
Dersom det er behov for flere enn to gjester kan avdelingsleder kontaktes.

 

De resterende avsutningene skjer klassevis