Avslutning ST Vg3

Endelig program og tidspunkt følger.