Skolerute og fridager

logo

22.8: Skolestart

3.10.-7.10: Høstferie

22.12-02.1: Juleferie

3.1: første dag etter juleferien

20.2-24.2: Vinterferie

10.4-17.4: Påskeferie

1.5: Fridag

17.4: Grunnlovsdag, fri

25.5: Kristi himmelfartsdag

5.6: 2.pinsedag - fridag

21.6: Siste skoledag før sommerferien

 

21.8.2017 starter neste skoleår

Fri utover oppsatte dager

Det anbefales å sette seg inn i skolens reglement hvis det er nødvendig å være fraværende fra skolen utover disse dagene

Les mer om varsling av fravær her.

Drawing of a city