Skolerute og fridager

logo

11.9: Valgdag, ingen undervisning
2.10.-8.10: Høstferie
21.12: Siste dag før juleferien
22.12-02.1: Juleferie
2.1: Første dag etter juleferien
19.2-23..2: Vinterferie
26.3-2.4: Påskeferie
1.5: Arbeidersnes dag, fridag
10.5: Kristi himmelfartsdag, fridag
11.5: Fri (inneklemt dag)
17.4: Grunnlovsdag, fridag
21.5: 2.pinsedag - fridag
21.6: Siste skoledag før sommerferien

Fri utover oppsatte dager

Det anbefales å sette seg inn i skolens reglement hvis det er nødvendig å være fraværende fra skolen utover disse dagene

Les mer om varsling av fravær her.

Drawing of a city