Melding av fravær

Logo

Hvis du skal være borte fra skolen skal det meldes om fravær til kontaktlærer. Dette kan gjelde dags- eller ukesfravær pga. reise, medisinske grunner, religiøse høytider, begravelse m.m. Bruk skjema som er lagt ved på denne siden.

Hvis en elev er fraværende på grunn av sykdom må foresatte eller myndige elever gi beskjed til kontaktlærer så raskt som mulig. Se forøvrig skolens ordensreglement eller fraværssiden for mer.