Skolerute og fridager

logo

20.8: første skoledag etter sommerferien
1.10.-5.10: Høstferie
20.12: Siste skoledag før juleferien
21.12-02.1: Juleferie
3.1: Første skoledag etter juleferien
18.2-22.2: Vinterferie
15.4-22.4: Påskeferie
23.4: første skoledag etter påskeferien
1.5: Arbeidersnes dag, fridag
17.4: Grunnlovsdag, fridag
30.5: Kristi himmelfartsdag, fridag
31.5: Inneklemt dag, fri
10.6: 2.pinsedag, fridag
21.6: Siste skoledag før sommerferien

Fri utover oppsatte dager

Det anbefales å sette seg inn i skolens reglement hvis det er nødvendig å være fraværende fra skolen utover disse dagene

Les mer om varsling av fravær her.

Drawing of a city