Skolerute og fridager

logo

19.8: Første skoledag etter sommerferien
09.9: Valgdag, vanlig skole (NB!)
30.9.-4.10: Høstferie
20.12: Siste skoledag før juleferien
21.12-03.1: Juleferie

06.1: Første skoledag etter juleferien
17.2-21.2: Vinterferie
06.4-14.4: Påskeferie
15.4: Første skoledag etter påskeferien

1.5: Arbeidernes dag, fridag
17.4: Grunnlovsdag, (ligger på en søndag i 2020)
21.5: Kristi himmelfartsdag, fridag
22.5: Vanlig skole. Første dag i eksamensperioden (NB!)
01.6: 2.pinsedag, fridag
19.6: Siste skoledag før sommerferien

Fri utover oppsatte dager

Det anbefales å sette seg inn i skolens reglement hvis det er nødvendig å være fraværende fra skolen utover disse dagene

Les mer om varsling av fravær her.