Toppidrettstilbudet på Nydalen vgs.

logo

Elever på studiespesialisering og studiespesialisering med toppidrett på Nydalen vgs. kan velge toppidrett som programfag i Vg1, Vg2 og Vg3. Toppidrettsfaget har et omfang på 5 skoletimer pr. uke. Toppidrett 1 går over to år (2t pr. uke i Vg1 og 3t pr. uke i Vg2), mens Toppidrett 2 tilbys elever i Vg3 (5t pr. uke). Programfag toppidrett organiseres slik:

Toppidrett 1, Vg1:

En obligatorisk treningsøkt i regi av våre samarbeidsklubber pr. uke
Noe undervisning i grunnleggende teori
Elevene får underveisvurdering og halvårsvurdering i juni

Toppidrett 1, Vg2:

En obligatorisk treningsøkt i regi av våre samarbeidsklubber pr. uke
Undervisning og vurdering i teori knyttet til toppidrettsfaget
Elevene får underveisvurdering og sluttvurdering i juni
Elevene kan bli trukket ut til muntlig/praktisk eksamen i toppidrett 1
(For elever som begynner med programfag toppidrett på vg2 og dermed tar faget på ett år, er faget organisert på samme måte som i toppidrett 2 på vg3.)

 

Toppidrett 2, Vg3

En obligatorisk treningsøkt i regi av våre samarbeidsklubber pr. uke
En økt basistrening med skolens faglærer og/eller egentrening/ferdighetsutvikling i toppidrett pr. uke
Undervisning og vurdering i teori knyttet til toppidrettsfaget
Elevene får underveisvurdering, halvårsvurdering i januar og sluttvurdering i juni
Elevene kan bli trukket ut til muntlig/praktisk eksamen i toppidrett 2

Alle "toppidrettselever" på Nydalen vgs. får, i tillegg til det som er beskrevet over, tilbud om flere treningsøkter pr. uke i regi av våre samarbeidsklubber. I toppidrett 2 (Vg3) kan elevene da bytte ut en basistreningsøkt med faglærer/egentrening/individuell ferdighetsutvikling og delta på trening i regi av en av klubbene i stedet. Dersom elevene ønsker å benytte seg av dette tilbudet, kan de – avhengig av idrett (individuell/lagidrett) - inngå avtaler direkte med klubbene. Avtalene regulerer forholdet mellom den enkelte elev og klubben og kan f.eks. inneholde punkter som bindingstid, krav til oppmøte og treningsavgift.

Skolen har samarbeidsavtaler med Idrettslaget Koll, Kjelsås IL, SFK Lyn, Nordre Aker O2 og Nydalen Alpin.

Du kan lese mer om idrettslagene her:

https://nydalenalpin.com/

https://www.lynfotball.no/

https://www.kollvolley.no/no

https://handball.kjelsaas.no/

https://www.koll.no/ski/langrenn/treningssamarbeid-koordineringforo2-klubberinordreaker/o2-klubber-i-nordre-aker

 

For spørsmål om toppidrettstilbudet på Nydalen vgs. – ta kontakt med Trine.Kalsaeg@ude.oslo.kommune.no