Toppidrett

logo

Idrettstilbudet på Nydalen videregående skole

Nydalen videregående skole har gode erfaringer med tilrettelegging for toppidrett. Vi ønsker at Nydalen vgs. skal være moderne, fleksibel og ambisiøs. Toppidrettstilbudet på skolen bygger også på disse verdiene.  Vi ønsker at alle våre elever skal nå så langt de kan og vi er opptatt av å gi elever som ønsker det, muligheten til å drive idrett på høyt nivå samtidig som de får et godt skoletilbud.

Presiseringer høsten 2017 (informasjon om programfag toppidrett)

Ønsker du å kombinere toppidrett og skole på Nydalen, kan du gjøre det på to ulike måter.

  1. Du kan benytte deg av toppidrettstilbudet vårt som innebærer at du går i en "toppidrettsklasse" med en tilpasset timeplan som gjør at du kan trene om morgenen 2-3 ganger pr. uke. I tillegg får du tilgang til skolens treningsrom og du møter lærere som har erfaring med å tilrettelegge for elever som ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå.
  2. Du kan velge toppidrett som programfag. Vi tilbyr toppidrett håndball, volleyball, fotball, alpin og ulike utholdenhetsidretter. Velger du dette, går du også i en "toppidrettsklasse" med tilpasset timeplan. Treningen du deltar på om morgenen inngår da som en del av faget toppidrett.

Skolen har samarbeidsavtaler med Idrettslaget Koll, Kjelsås IL, SFK Lyn, Nordre Aker O2 og Nydalen Alpin.

Du kan lese mer om idrettslagene her:

http://nydalenalpin.com/

http://www.lynfotball.no/

http://www.kollvolley.no/no

http://handball.kjelsaas.no/

http://www.koll.no/ski/langrenn/treningssamarbeid-koordineringforo2-klubberinordreaker/o2-klubber-i-nordre-aker

Hvis du er interessert i idrett og fysisk aktivitet, men ikke ønsker å satse på en spesiell idrett, kan du velge programfaget breddeidrett. Dette faget tilbyr vi i Vg2 og Vg3.

Fra skoleåret 2017/18 tilbyr vi i tillegg programfaget lederutvikling som en del av tilbudet til elever som ønsker å kombinere skole med et engasjement innenfor idrett. Dette er et spennende fag som passer godt for alle som er tilknyttet et idrettslag som trener, dommer eller leder – eller som ønsker å bli det. Dette faget tilbyr vi på Vg2 og Vg3.

 

Les mer om de ulike fagene lenger ned på siden.

 

Les mer om Studiespesialisering her og om programfagstilbudet vårt her.

For spørsmål om idrettstilbudet på Nydalen vgs. – ta kontakt med Trine.Kalsaeg@ude.oslo.kommune.no 

 O2-gjengen 2016

Programfag fra utdanningsprogram for idrettsfag

Breddeidrett

Programfaget breddeidrett skal gi elevene opplevelser, spenning, mestring og utfordringer. Faget skal være med på å motivere elevene til å fortsette med variert trening etter endt skolegang. Det er mange faktorer å ta hensyn til når man skal leve et aktivt liv der trening er en stor del av hverdagen. Breddeidrett er et fag som gir deg kunnskap om hvordan du kan oppnå en aktiv livsstil, der du får tid til skole, jobb, trening og venner. Hvis du både har allsidig bevegelseserfaring og sosial erfaring, vil du ha et fortrinn når du møter nye utfordringer. Breddeidrett er faget som gir deg nettopp dette.

Våre allsidige og engasjerte lærere legger til rette for et stort utvalg av spennende og utfordrende idrettsaktiviteter. I tillegg får du som elev være med på å bestemme noe av innholdet i timene. Undervisningen foregår på og ved skolen og i ulike anlegg andre steder i byen.

Faget breddeidrett omfatter undervisning i tradisjonelle idretter som fotball, volleyball, friidrett, badminton, basketball, innebandy og orientering. I tillegg kan vi legge inn aktiviteter som klatring, squash, svømming, spinning, aerobic, akrobatikk, frisbeegolf, tennis, beachvolleyball og bordtennis dersom elevene ønsker det.

 

Fag

Hovedområder

Breddeidrett   1

Idrettsaktiviteter

Basistrening

Fysisk   aktivitet og helse

Breddeidrett   2

Idrettsaktiviteter

Basistrening

Fysisk   aktivitet og helse

 Ønsker du mer informasjon om faget kan du finne læreplanen på http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/

Toppidrett

Opplæringen i programfaget toppidrett kan bidra til å utvikle bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, skal gis muligheter til det. Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit. I arbeidet med programfaget skal elevene utvikle evnen til å ta ansvar for andre og verdsette andres innsats.

All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens verdigrunnlag, og opplæringen i programfaget toppidrett skal ivareta idrettens etiske og moralske verdier. Systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier og holdninger og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver.

Fag

Hovedområder

Toppidrett   1

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling

Toppidrett   2

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling

 Ønsker du mer informasjon om faget kan du finne læreplanen på http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/

Lederutvikling

Programfaget lederutvikling er verdifullt og nyttig for å utvikle unge ledere i idrett. Gode ledere er en viktig ressurs så vel i yrkeslivet som i det frivillige organisasjonslivet.

Opplæringen i programfaget skal bidra til utvikling av innsikt og forståelse for ulike sider ved god ledelse og bidra til utvikling av personlige egenskaper. Opplæringen skal gi kunnskap om og erfaringer med å planlegge, lede og vurdere eget ledelsesarbeid.

Lederutvikling er i hovedsak et praktisk fag der en skal praktisere i tilknytning til det lokale idrettsmiljøet. Elevene får prøve seg som trener, leder og dommer og kan fordype seg i en av disse lederfunksjonene. Opplæringen i programfaget skal fremme evnen til å samarbeide, vise lojalitet og ta ansvar og utvikle bevisste og trygge ledere.

Fag

Hovedområder

Lederutvikling 1

Ledelsesteori

Ledelse i praksis

Arrangement

Lederutvikling 2

Ledelsesteori

Ledelse i praksis

Arrangement

 

Ønsker du mer informasjon om faget kan du finne læreplanen på http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/


Våre samarbeidspartnere:

Lyn Fotball
http://www.lynfotball.no/ 

Koll Volleyball
http://www.kollvolley.no/no

Nydalen Alpin
http://nydalenalpin.com/

Kjelsås Håndball
https://kjelsaas.klubb.nif.no/handball/Sider/Hjem.aspx

Nordre Aker O2
http://www.koll.no/ski/info-koll-langrenn/samarbeidsklubber