Idrettstilbudet på Nydalen videregående skole

Toppidrett

Idrettstilbudet på Nydalen videregående skole


Toppidrett
Nydalen videregående skole ønsker å gi elevene våre muligheten til å nå så langt de kan, og vi har lang erfaring med tilrettelegging for toppidrett. Det er nemlig viktig for oss å gi elever som ønsker det, muligheten til å drive idrett på høyt nivå samtidig som de får et godt skoletilbud.
Ønsker du å kombinere toppidrett og skole på Nydalen, kan du gjøre det på to ulike måter:

 1. Du kan søke studiespesialisering med toppidrett (STUSP1-T)
 2. Du kan velge toppidrett som programfag. Vi tilbyr toppidrett håndball, volleyball, fotball, langrenn og orientering. Velger du dette, går du også i en klasse med tilpasset timeplan og deltar på minst en treningsøkt pr. uke i spesialidretten din. I tillegg har du basistrening og teoriundervisning

Som elev på Nydalen kan du få tilgang til skolens treningsrom, og du møter lærere som har erfaring med å tilrettelegge for elever som ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå
Les mer om toppidrettstilbudet her:

 • organisering
 • inntak

Læreplanen for toppidrett finner du her: https://www.udir.no/kl06/IDR5-01

Breddeidrett
Hvis du er interessert i idrett og fysisk aktivitet, men ikke ønsker å satse på en spesiell idrett, kan du velge programfaget breddeidrett. Breddeidrett passer for alle som liker å drive med ulike idrettsaktiviteter – både ballspill, individuelle idretter, lekaktiviteter og ulike treningsformer. Kanskje du får prøve deg på aktiviteter du aldri har prøvd før også. Dette faget tilbyr vi på Vg2 og Vg3.
Læreplanen for breddeidrett finner du her: https://www.udir.no/kl06/IDR6-01


Lederutvikling
Vi kan dessuten tilby programfaget lederutvikling som en del av tilbudet til elever som ønsker å kombinere skole med et engasjement innenfor idrett. Dette er et spennende fag som passer godt for alle som er tilknyttet et idrettslag som trener, dommer eller leder – eller som ønsker å bli det. Dette faget kan vi tilby på Vg2 og Vg3.
Læreplanen for lederutvikling finner du her: https://www.udir.no/kl06/IDR8-01

Aktiviteter
På Nydalen vgs. har vi en 60 minutter lang økt midt på dagen tre dager pr. uke. Da arrangerer vi aktiviteter som yoga og turneringer i sjakk og ulike ballspill. Elevene våre kan også få eget adgangskort til treningsrommet på skolen, slik at de kan trene der i midttimene eller i andre fritimer.For spørsmål om idrettstilbudet på Nydalen vgs. – ta kontakt med Trine.Kalsaeg@ude.oslo.kommune.no

Organisering av idrettstilbudet på Nydalen videregående skole

Elever på studiespesialisering og studiespesialisering med toppidrett på Nydalen vgs. kan velge toppidrett som programfag i Vg1, Vg2 og Vg3. Toppidrettsfaget har et omfang på 5 skoletimer pr. uke. Toppidrett 1 går over to år* (2t pr. uke i Vg1 og 3t pr. uke i Vg2), mens toppidrett 2 tilbys elever i Vg3 (5t pr. uke).

Programfag toppidrett organiseres slik:

*Kan også tas på ett år i Vg2

Toppidrett 1, Vg1:

 • En obligatorisk treningsøkt pr. uke i spesialidretten
 • Undervisning i og selvstendig arbeid med teori
 • Vurdering: Løpende underveisvurdering, halvårsvurdering i juni

Toppidrett 1, Vg2:

 • En obligatorisk treningsøkt pr. uke i spesialidretten
 • Undervisning og vurdering i teori
 • Vurdering: Løpende underveisvurdering, sluttvurdering i juni
 • Elevene kan bli trukket ut til muntlig/praktisk eksamen i toppidrett 1

(For elever som begynner med programfag toppidrett på vg2 og dermed tar faget på ett år, er faget organisert på samme måte som i toppidrett 2 på vg3.)

Toppidrett 2, Vg3

 • En obligatorisk treningsøkt pr. uke i spesialidretten
 • En økt basistrening med skolens faglærer og/eller egentrening/ ferdighetsutvikling i toppidrett pr. uke
 • Undervisning og selvstendig arbeid med teori
 • Vurdering: Løpende underveisvurdering, halvårsvurdering i januar og sluttvurdering i juni
 • Elevene kan bli trukket ut til muntlig/praktisk eksamen i toppidrett 2

I tillegg til det som er beskrevet over, har elever som har toppidrett som programfag, tilbud om flere egentreningsøkter pr. uke. Skolen har samarbeidsavtaler med flere lokale idrettslag og kontakt med fag- og treningsmiljøer på høyt nivå i alle idrettene vi tilbyr.

For spørsmål om toppidrettstilbudet på Nydalen vgs. – ta kontakt med Trine.Kalsaeg@ude.oslo.kommune.no


Inntak til studiespesialisering med toppidrett på Nydalen videregående skole

For søkere til studiespesialisering (ST) som ønsker tilrettelegging for toppidrett finnes det fra høsten 2017 to ulike muligheter for inntak: 1) Karakterbasert inntak og 2) delvis ferdighetsbasert inntak.

 1. Karakterbasert inntak 
  Du søker Vg1 ST på Nydalen vgs. (kode STUSP1 i vigo). Inntaket gjøres på bakgrunn av grunnskolepoeng.
 2. Delvis ferdighetsbasert inntak
  Du søker Vg1 ST med toppidrett på Nydalen vgs. (kode STUSP1—T i vigo). Inntaket gjøres på bakgrunn av ferdigheter i idrett og grunnskolepoeng. Halvparten av plassene fylles opp etter karakterer (grunnskolepoeng) alene. Den andre halvparten fylles opp etter en kombinasjon av ferdighet og grunnskolepoeng, der ferdighet og grunnskolepoeng vektes 80/20. 

Inntaksregler for delvis ferdighetsbasert inntak:
Du må oppfylle følgende kriterier for å være aktuell for inntak til studiespesialisering med toppidrett med delvis ferdighetsbasert inntak:

* Søkere fra andre fylker kan søke, men vil bli prioritert etter søkere fra Oslo. Studiespesialisering med toppidrett er ikke et landsdekkende tilbud. Egne regler gjelder – se skolens hjemmeside for mer informasjon om dette.

Inntak til studiespesialisering med toppidrett kode STUSP1--T

Søkere til STUSP1—T- vil i løpet av april få innkalling til en inntaksdag på Nydalen vgs. Denne dagen skal alle søkerne vurderes i ferdigheter som er relevante for deres spesialidretter. I tillegg skal de gjennomføre et intervju/en samtale med en lærer og/eller trener om sin motivasjon og utvikling. Søkerne må legge fram dokumentasjon på nivå/ferdighet i sine idretter, for eksempel resultatlister og uttalelser fra trener/idrettslag/forbund. De må også ha med kontaktinformasjon til trener for referanse. Skolen gjør en helhetlig vurdering av søkerne etter kriterier som sendes ut sammen med innkalling til inntaksdagen.

 O2-gjengen 2016